خدمات سانترال

امروزه خدمات سانترال یکی از خدمات اصلی و مهم در سازمان ها و شرکت ها به حساب می آید. خدمات سانترال به منظور ایجاد یک شبکه خصوصی در یک مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد که در آن با به اشتراک گذاشتن تعدادی ازخطوط شهری امکان استفاده برای تمام داخلی ها با (تنظیم امکانات و محدودیت ها) به وجود می آید. در واقع با استفاده از این خدمات می توان کارایی و قابلیت بیشتری بر روی سیستم های تلفن خود در سازمان و شرکت داشت. شرکت پارس ارتباط با داشتن چندین سال سابقه در ارائه خدمات سانترال به عنوان شاخص ترین شرکت در زمینه ارائه خدمات سانترال به مشتریان گرامی می باشد.